Instagram

Politica de confidentialitate si cookie

 1. Identitatea si datele de contact ale operatorului.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre SC INSPIRE PILATES CLUB SRL, avand sediul in str. Paris, nr. 3F, ap. 2, localitatea Tunari, Judetul Ilfov Nr. ONRC  J23 /5201 /2018 CUI 40056345 email: [email protected], telefon: +40.745.041.700, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 2016 privind Protectia Datelor Personale (GDPR) precum si cu Legea nr. 190 din 18.07.2018 privind masurile de punere in aplicare a GDPR in Romania.

 1. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor.

Intrucat nu prelucram date cu caracter special si nici nu efectuam prelucrari ale unor numere de identificare nationala prin operatiuni care sa impuna monitorizarea persoanelor pe scara larga, periodica sau sistematica, pentru SC INSPIRE PILATES CLUB SRL nu exista obligativitatea numirii unui responsabil cu protectia datelor. Pe de alta parte insa, pentru a putea respecta principiile prelucrarii datelor cu caracter personal impuse prin GDPR pentru toti operatorii de date cu caracter personal, monitorizam respectarea prevederilor legale impuse pentru prelucrarea acestui tip de date, prin personal anume desemnat care poate fi contactat pentru adresarea oricaror solicitari referitoare la aceste prelucrari, prin intermediul datelor de contact furnizate la pct. 1 sau al formularului de Contact din site.

 

 1. Categoriile de persoane vizate si tipurile de date prelucrate.

Prelucrarea datelor personale de catre SC INSPIRE PILATES CLUB SRL vizeaza urmatoarele categorii de persoane:

 • persoanele fizice care au calitatea de reprezentant al firmelor cu care exista, poate exista sau este in pregatire un parteneriat privind produsele si serviciile oferite de societatea noastra.
 • persoanele fizice care pot deveni, sunt sau au fost parteneri contractuali sau comerciali (clienti) ai SC INSPIRE PILATES CLUB SRL .

Datele cu caracter personal ale categoriilor de persoane enumerate anterior pot fi preluate direct de la acestea, din mesajele (transmise telefonic, prin FAX sau email) prin care ne sunt adresate solicitari privind produsele si serviciile noastre. De asemenea, aceste date pot fi preluate si cu ocazia unor intalniri directe, intre reprezentantii SC INSPIRE PILATES CLUB SRL si posibilii beneficiari ai activitatilor pe care le desfasuram. Ulterior, datele de contact pot fi suplimentate si cu alte informatii referitoare la identitatea persoanei, cum ar fi adrese de domiciliu sau de resedinta, adresa locului de munca, numere de identificare utilizate la scara nationala, date privind sanatatea, precum si cu alte date cu caracter special, in functie de necesitatile impuse prin normele de drept al muncii, comercial si financiar sau care reglementeaza activitatile desfasurate in beneficiul persoanelor ale caror date le prelucram. 

De asemenea, date cu caracter personal, dar care sunt anonime (nu pot identifica direct persoanele fizice vizate prin astfel de prelucrari), pot fi preluate si automat, de la cei care acceseaza site-urile sau serviciile online ale SC INSPIRE PILATES CLUB SRL. Astfel de date sunt utilizate pentru a optimiza si adapta continutul serviciilor online, in functie de cerintele si interesele celor ce le acceseaza.

In functie de necesitatile derivate din interesele legitime sau de obligatiile legale izvorate din relatiile de parteneriat incheiate cu persoanele fizice vizate, tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucram, sunt:

 1. Date anonime, asociate traficului web: adresa IP, date de localizare geografica, tip sistem informatic (desktop, tableta PC, smartphone), tip browser, module cookie;
 2. Date de identificare: Nume, prenume, numere de telefon sau FAX, adresa de email, adresa de domiciliu, adresa de resedinta sau adresa folosita pentru livrarea unor produse sau servicii.
 3. Numere de identificare nationala: CNP, serie si numar act de identitate, numar permis auto, numar pasaport, etc. – numai in situatiile in care avem obligatia legala de a colecta si prelucra acest tip de date.
 4. Date cu caracter special, care permit individualizarea unei persoane fizice, prin: varsta, originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa, convingerile filozofice, apartenenta la sindicate, date genetice, date biometrice care permit identificarea unica a unei persoane fizice (foto, audio), date privind sanatatea sau date privind viata sexuala sau orientarea sexuala, cazier judiciar, etc. – numai in situatiile in care avem obligatia legala de a colecta si prelucra acest tip de date.
 5. Date colectate prin inregistrare audio, foto si/sau video, in scopul promovarii serviciilor noastre prin mijloace mass-media sau pagini social-media, si numai dupa obtinerea in prealabil a acordurilor dvs. pentru prelucrarea acestor tipuri de date.

 

 1. Scopul, durata si temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal.

Referitor la persoanele care nu au calitatea de partener comercial sau beneficiar legal (contractual) al activitatilor desfasurate de SC INSPIRE PILATES CLUB SRL, prelucram doar datele de contact in scopul urmaririi intereselor legitime conexe acestor activitati. Aceste interese pot include si prelucrari in scopuri statistice sau de marketing direct, dar care nu va fi efectuat prin mijloace automate de prelucrare a datelor fara acordul dvs. obtinut in prealabil.

Durata in care aceste date sunt procesate va fi identica cu durata in care SC INSPIRE PILATES CLUB SRL are neschimbat statutul juridic din momentul preluarii datelor sau pana la exercitarea unui drept al persoanelor vizate, care necesita suspendarea prelucrarii sau stergerea acestor date.

Atunci cand intervine o relatie de parteneriat valida juridic intre SC INSPIRE PILATES CLUB SRL si persoanele vizate prin prelucrare, la datele de contact se mai adauga si datele de identificare impuse prin normele de drept care reglementeaza relatia contractuala intervenita. Aceste date sunt prelucrate pe o perioada identica cu perioada de prescriptie a obligatiilor legale asumate (de regula aceasta perioada este de 3 ani) sau cu perioada impusa prin lege, pentru anumite categorii de documente (de exemplu, termenul de pastrare a dosarului de personal este de 75 de ani).

 

 1. Obligatia de furnizare a datelor.

Atunci cand ne contactati direct (prin email sau telefon) pentru obtinerea unor informatii, furnizarea datelor dumneavoastra nu reprezinta o obligatie legala sau contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract. Pe de alta parte insa, va rugam sa aveti in vedere ca in lipsa acestor date, nu vom putea sa va transmitem eventuale informatii solicitate privind activitatile SC INSPIRE PILATES CLUB SRL pentru care v-ati  manifestat la un moment dat, interesul.

In momentul in care intre dvs. si SC INSPIRE PILATES CLUB SRL intervine o relatie de parteneriat reglementata juridic, va fi necesar sa ne puneti la dispozitie, suplimentar datelor de contact, datele impuse prin normele juridice care reglementeaza activitatile pe care le vom desfasura in beneficiul dvs., in lipsa acestor date fiindu-ne imposibil sa va furnizam legal serviciile sau produsele solicitate.

 1. Interesele legitime

Datele furnizate de dvs. sunt prelucrate in vederea indeplinirii obiectivelor urmarite de SC INSPIRE PILATES CLUB SRL privind activitatile pe firma care este autorizata sa le desfasoare. Aceste interese pot include, dar fara a se limita doar la acestea, contactarea partenerilor pentru promovarea serviciilor sau produselor noastre, transferul datelor cu caracter personal catre firmele cu care avem incheiate relatii de parteneriat atunci cand activitatea acestora care va fi prestata in folosul firmei sau al clientilor necesita acces la astfel de date, prevenirea fraudei, a utilizarii abuzive a serviciilor si produselor noastre, monitorizarea sediilor in scopul de asigurare a securitatii fizice a acestora, protectia sistemelor informatice proprii, prelucrarea in scopuri istorice, stiintifice si statistice, prelucrarea in scopuri de cercetare (inclusiv studii de marketing).

 

 1. Securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate de SC INSPIRE PILATES CLUB SRL

SC INSPIRE PILATES CLUB SRL se obliga sa aplice toate masurile tehnice si organizatorice prin care sa asigure protectia datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin intermediul sistemelor informatice si de comunicatii si al altor sisteme electronice, precum si a celor prelucrate in orice alte forme, impotriva amenintarilor si a oricaror actiuni care pot aduce atingere confidentialitatii, integritatii, disponibilitatii, autenticitatii datelor sau operatiunilor de prelucrare, precum si afectarea functionarii sistemelor informatice, indiferent daca acestea apar accidental sau intentionat.

 

 1. Datele puse la dispozitia tertilor.

Datele personale prelucrate prin activitati care vizeaza persoane fizice, nu vor fi divulgate unei terte parti, pentru utilizarea lor in alte scopuri decat cele in care sunt preluate.

Cu referire stricta la scopurile in care au fost preluate datele cu caracter personal, datele personale prelucrate de SC INSPIRE PILATES CLUB SRL pot fi puse la dispozitia unor intermediari specializati in furnizarea unor servicii strict legate cu, sau complementare activitatilor pe care le desfasuram (cum ar fi servicii de antrenament, plata electronica, servicii de curierat, servicii de contabilitate, etc). Orice furnizare a datelor cu caracter personal catre o terta parte, se va face numai in baza unui angajament legal prin care persoana juridica sau persoana fizica autorizata ce va fi imputernicita de SC INSPIRE PILATES CLUB SRL sa prelucreze date cu caracter personal, se obliga sa respecte prevederile GDPR precum si normele de drept intern in materie  si sa asigure un nivel de confidentialitate si securitate pentru datele prelucrate, cel putin echivalent cu cel asigurat de SC INSPIRE PILATES CLUB SRL.

 

 1. Transferul datelor catre o tara terta sau o organizatie internationala din afara Uniunii Europene

Nu prelucram si nici nu transferam datele dumneavoastra in afara Romaniei.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate prin prelucrare.

Pentru persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, SC INSPIRE PILATES CLUB SRL asigura exercitarea tuturor drepturilor prevazute prin art.13 – art.22 din GDPR, astfel:

10.1. Dreptul la informare si acces la datele cu caracter personal prelucrate. In momentul in care sunt preluate datele cu caracter personal sau in maxim 30 de zile daca acestea sunt obtinute indirect, persoana fizica vizata prin prelucrare este informata cu privire la identitatea si datele de contact ale SC INSPIRE PILATES CLUB SRL, datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor (daca este cazul), scopurile si temeiul juridic in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intentia SC INSPIRE PILATES CLUB SRL de a transfera date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala (daca este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada, existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

10.2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, au dreptul de a obtine din partea SC INSPIRE PILATES CLUB SRL o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care le privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile enumerate la pct.a. Aceasta informare poate fi oferita gratuit o singura data pe an, iar in situatia ca este solicitata de mai multe ori intr-un an, incepand cu a doua solicitare va fi perceput un cost care va fi comunicat in momentul formularii solicitarii.

10.3. Dreptul de rectificare sau de stergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obtine de la SC INSPIRE PILATES CLUB SRL, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obtine din partea SC INSPIRE PILATES CLUB SRL stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, daca se aplica motivele prevazute prin art.17 al. (1) din GDPR.

10.4. Dreptul de restrictionare a prelucrarii. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obtine din partea SC INSPIRE PILATES CLUB SRL restrictionarea prelucrarii datelor personale in cazurile descrise la art.18 din GDPR.

10.5. Dreptul de a se opune prelucrarii. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de catre SC INSPIRE PILATES CLUB SRL, au dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in scopuri de marketing, crearii de profiluri sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata si prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa.

In ceea ce priveste prelucrarea datelor anonime preluate automat in momentul accesarii serviciilor noastre online, va puteti opune oricand acestui tip de prelucrare, prin activarea setarilor de confidentialitate ale browser-ului utilizat de dvs., sau prin alegerea unor aplicatii care ofera facilitati de navigare anonima pe web.

Referitor la modulele cookie, puteti, de asemenea, prin setarile pe care vi le ofera aplicatia dvs. pe care o utilizati pentru navigare pe Internet, sa vizualizati aceste module, sa le stergeti, precum si sa blocati salvarea acestor module pe sistemul informatic utilizat. Tineti cont insa ca, cel mai adesea, multe site-uri web utilizeaza aceste module cookie pentru optimizarea continutului site-ului accesat de dvs. in functie de preferintele si setarile pe care le efectuati cu prilejul primei accesari a site-ului. Astfel, la urmatoarele vizite, restabilirea acestor setari nu va mai fi necesara. Prin stergerea sau blocarea modulelor cookie, ori de cate ori revizitati un site Internet, este posibil sa vi se solicite unele operatiuni de setare a modului de afisare a continutului. Mai multe detalii despre modulele cookie, sunt prezentate la pct. 11.

10.6. Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci cand datele personale au fost furnizate de o persoana fizica intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, pentru a fi prelucrate de SC INSPIRE PILATES CLUB SRL, persoana fizica vizata prin acest tip de prelucrare, are dreptul, in cazurile prevazute de art. 20 din GDPR, de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea SC INSPIRE PILATES CLUB SRL.

10.7. Dreptului de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarilor de date efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

10.8. Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, atunci cand o persoana fizica vizata prin prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SC INSPIRE PILATES CLUB SRL considera ca i-au fost incalcate drepturile sale. Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal poate fi contactata la tel. +40.318.059.211, email [email protected] sau prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro.

10.9. Daca furnizarea de date cu caracter personal reprezinta o obligatie legala sau contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract, atunci persoanele vizate au dreptul sa stie si care sunt eventualele consecinte ale nerespectarii acestei obligatii.

 

Exercitarea oricaruia din drepturile enumerate la pct. a.-i., se poate face prin adresarea unei solicitari prin intermediul datelor de contact prezentate la pct. 1, sau utilizand informatiile de contact prezentate pe site-ul http:// inspirewellness.ro.

 

 1. MODULELE COOKIE

11.1. Ce sunt cookie-urile? Ce este un cookie?

Modulele cookie sunt fisiere mici care sunt salvate pe computerul unui utilizator. Acestea sunt concepute pentru a stoca o cantitate infima de date specifice unui anumit vizitator si site-ului web accesat de acesta, fiind accesibile atat persoanei care detine calculatorul in care s-au salvat automat aceste module, cat si site-ului web care a transmis acest fisier. Acest tip de prelucrare permite serverului sa furnizeze o pagina web adaptata unui anumit utilizator sau, poate chiar sa transmita informatii de la o vizita pe un site catre un alt site similar, cu acelasi proprietar.

11.2. Sunt activate cookie-urile in browser-ul meu?

Pentru a verifica daca browserul dvs. este configurat sa permita fisiere cookie, va trebui sa cautati in optiunile de setari ale browser-ului, sectiunea dedicata acestor module, de regula aflata sub titlul „optiuni de confidentialitate si securitate”. Tot in aceasta sectiune veti gasi informatii despre activarea sau dezactivarea modulelor cookie, stergerea modulelor cookie. Puteti, de asemenea si vizualiza continutul acestor fisiere.

11.3. Ce date se gasesc intr-un modul Cookie?

Fiecare fisier de tip cookie este in realitate un mic tabel care contine perechi de valori (cheie, date) – de exemplu (nume, John) (nume, Smith). Odata ce fisierul cookie a fost citit de codul de pe serverul sau computerul client, datele pot fi preluate si utilizate pentru a personaliza pagina web in mod corespunzator. 

11.4. Cand sunt create cookie-urile?

Scrierea datelor catre un modul cookie se face, de obicei, atunci cand sunt transmise informatii catre site-ul web accesat – de exemplu, dupa ce apasati un buton tip ‘submit’ (trimite), pagina de tratare a datelor ar putea fi utilizata pentru stocarea valorilor intr-un cookie. Daca utilizatorul a ales sa dezactiveze modulele cookie, operatia de scriere va esua si vizitele ulterioare care ar putea extrage informatiile transmise deja, din modulele cookie, fie vor functiona conform algoritmului prestabilit pentru vizitatori noi, fie vor solicita utilizatorului sa reintroduca informatiile care ar fi fost stocate in cookie.

11.5. De ce sunt folosite cookie-urile?

Fisierele cookie sunt o modalitate convenabila de a asocia informatii privind modul de utilizare al unui site, fara a fi nevoie sa fie stocate in cadrul acestuia, cantitati masive de date privind fiecare vizitator. In plus, stocarea datelor pe server fara utilizarea cookie-urilor ar impune ca recunoasterea fiecarui utilizator sa se faca numai prin autentificarea acestora, pe baza de nume de utilizator si parola. Nu in ultimul rand, prin utilizarea modulelor cookie, este redusa cantitatea de date cu caracter personal prelucrate in sistemele proprii ale operatorilor, dat fiind faptul ca un modul cookie se salveaza in sistemul informatic detinut de persoana fizica vizata prin acest tip de prelucrare.

11.6. Care este durata de prelucrare a unui cookie?

Termenul de expirare a unui modul cookie poate fi setat cand se creeaza cookie-ul. Implicit, cookie-ul este „distrus” cand fereastra browserului este inchisa, dar poate fi conceput sa persiste pentru o perioada de timp ulterioara accesarii unui site. 

11.6. Cine poate accesa modulele cookie?

Atunci cand se creeaza un cookie, este posibil sa se controleze vizibilitatea acestuia prin setarea domeniului principal al site-ului care il utilizeaza. Apoi, acest fisier va fi accesibil oricarui site care apartine acestui domeniu. De exemplu, domeniul ar putea fi setat la „numedomeniuprincipal.ro”, iar cookie-ul va fi disponibil pentru site-urile din „numedomeniuprincipal.ro” sau „xyz. numedomeniuprincipal.ro” sau „numedomeniuprincipal.ro”. Acest lucru ar putea fi folosit pentru a permite paginilor conexe sa „comunice” intre ele.

11.7. Cat de sigure sunt modulele cookie-urile?

Exista multe ingrijorari cu privire la intimitatea si securitatea pe internet. Fisierele cookie nu constituie, in sine, o amenintare la adresa confidentialitatii, deoarece acestea pot fi utilizate numai pentru a stoca informatii pe care utilizatorul le-a oferit voluntar sau pe care le are deja serverul web. Desi este posibil ca aceste informatii sa poata fi puse la dispozitia anumitor site-uri terte, acest lucru nu reprezinta riscuri suplimentare celor specifice stocarii datelor intr-o baza de date centrala. Daca sunteti preocupat de faptul ca informatiile pe care le furnizati unui server web nu vor fi tratate ca fiind confidentiale, atunci ar trebui sa intrebati daca intr-adevar trebuie sa furnizati aceste informatii sau deloc.

11.8. Ce sunt cookie-urile de urmarire?

Unele site-uri web comerciale includ materiale publicitare incorporate care sunt difuzate de un site tert si este posibil ca astfel de anunturi sa stocheze un cookie pentru site-ul respectiv. In acest cookie vor fi stocate informatii care ar putea include numele site-ului, anumite produse vizitate, paginile vizitate etc. Cand utilizatorul viziteaza mai tarziu un alt site care contine un anunt similar incorporat de pe acelasi site tert, agentul de publicitate va putea sa citeasca modulul cookie si sa il foloseasca pentru a determina unele informatii despre istoricul navigarii utilizatorului. Acest lucru permite editorilor sa difuzeze anunturi directionate in interesul unui utilizator, astfel incat, in teorie, sa aiba o sansa mai mare de a fi relevante pentru utilizator. Cu toate acestea, multi oameni vad astfel de „cookie-uri de urmarire” ca o invazie a confidentialitatii, deoarece permit unui agent de publicitate sa construiasca profiluri de utilizatori fara consimtamantul sau cunostintele lor.